För handläggare

Tillstånd

Lunnagård har tillstånd enligt 7 kap. §1p.2 och 3 Socialtjänstlagen för att ta emot män och kvinnor med psykisk funktionsnedsättning och/eller demenssjukdomar. Antingen för en permanent placering eller en korttidsvistelse.

Målgrupp

Vi är vana vid att  personer som placeras hos oss har:

– flera olika diagnoser och omfattande psykiska och/eller somatiska omvårdnadsbehov

– varit på flera olika boenden innan men att det inte fungerat tillfredsställande

– kommit ur ett pågående missbruk nyligen

– en historik av att vara utåtagerande

Vår personal är rutinerade, erfarna och mycket duktiga på att bemöta personer i vår målgrupp på ett personcentrerat och empatiskt sätt. Det i kombination med våra öppna och trevliga lokaler med goda möjligheter till att både umgås och kunna röra sig fritt har varit en framgångsfaktor i vårt arbete med att skapa högsta möjliga livskvalitet för de som bor på Lunnagård.

Priser

Vi arbetar med ett grundpris som ska ligga i paritet med snittkostnaden för en plats på särskilt boende. Vi gör dock alltid en individuell bedömning av vilka behoven är utifrån den enskildes historik och vad den avropande kommunen har för krav. Ibland betyder det att prisbilden kan vara förhöjd initialt för att sedan sjunka när situationen för den enskilde stabiliserats. Efter 3 månader är det mycket ovanligt att kommunen betalar ett pris utöver grundpriset.

Bra att veta

– Lunnagård är ett alkoholfritt boende både på rum och i allmänutrymmen.

– Vi sköter all logistik kring den enskilde i samband med in- och utflyttning.

– Vid uppföljningsbesök hämtar vi gärna upp på Nässjö station som ligger ca två timmar från vardera Stockholm och Malmö.

– Anhöriga som önskar besöka Lunnagård kan få tillgång till ett anhörigrum där det finns möjlighet att sova över.

Vill du veta mer så kontakta gärna Sofie eller Johan. Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan.

Studiebesök

Vi får emellanåt förfrågningar om att göra studiebesök på Lunnagård vilket vi gärna tar emot.

Ett studiebesök på Lunnagård försöker vi normalt förlägga en vardag mellan 10-12 för att det ska fungera väl med verksamheten och bli så innehållsrikt som möjligt. Vi visar våra lokaler och utomhusmiljö. Vi ger en presentation av verksamhetens historia, våra målgrupper och våra arbetssätt samt beskriver vad vi tror är framgångsfaktorer i en omvårdnadsverksamhet. Det finns även möjlighet att prata med vår duktiga personal samt om så önskas göra intervjuer med dem.

Studiebesöken pågår i två timmar och avslutas med en god lunch från vårt eget kök.

Kostnad för studiebesöket är 100 kronor per deltagare.

Är du intresserad? I så fall går det bra att boka tid hos verksamhetschef Sofie Schiller på telefon 0381-77 70 21.

Välkommen till Lunnagård!